Dexiright E-shop

Společnost Dexiright a.s. vznikla sloučením OSVČ osob, zabývající se dodávkami technologií, montážních celků a servisem v papírenském a petrochemickém průmyslu v návaznosti na strojírenskou výrobu.

Její činnost je rozdělena na dvě divize, tj. obchodně-servisní a projektantsko-konstrukční.

  • opravy a rekonstrukce strojů
  • demontáže a montáže technologických linek
  • návrhy strojních prvků
  • technická a výkresová dokumentace (projektování ve 3D)
  • návrhy a výpočty ložiskových uložení
  • aplikace nových těsnících technologií
  • mazání
  • ustavování soustrojí
  • opravy válců
  • zápůjčky nářadí pro montáž a demontáž ložisek

Od samotných prvopočátku v roce 1995 jsme se soustředili na zabezpečování bezporuchového chodu strojů a zařízení.

Společnost Dexiright a.s. je držitelem certifikátů a oprávnění, nezbytných pro její činnost. Jsme držitelem řady různých osvědčení, které prokazují velmi vysokou kvalitu námi nabízených služeb a našich zaměstnanců.